top of page

U accepteert deze voorwaarden wanneer u een boeking doorgeeft voor een van de arrangementen van Alpacafarm Riethoven.

 
Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Alpacafarm Riethoven is slechts aan de offertes gebonden indien deze door de klant per mail binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 


Levering van de diensten
Alpacafarm Riethoven heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Boekingen
Boekingen zijn definitief wanneer deze door Alpacafarm Riethoven per e-mail is bevestigd.

Aantal deelnemers
7 dagen voor de uitvoering van het arrangement dient het definitieve aantal deelnemers door de contactpersoon van de groep per mail doorgegeven te worden. Dit definitieve aantal zal worden gefactureerd. Meer deelnemers op de dag van de uitvoering van het arrangement zullen alsnog worden gefactureerd.

Wijzigingen in boekingen
Alpacafarm Riethoven heeft het recht groepen bij elkaar te voegen in dezelfde ruimte, tenzij vooraf per email anders is overeengekomen.

Annulering
Wanneer een boeking is bevestigd voor een individu/groep dan geldt het volgende tenzij anders per mail is overeengekomen: Annulering dient per email of telefonisch geannuleerd te worden. Annuleringen buiten kantooruren (9:00-17:30) worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Bij annulering minder dan 5 dagen voor de uitvoering van het arrangement is de klant gehouden aan 10% van de boekingswaarde te betalen. Bij annulering minder dan 2 dagen voor de uitvoering van het arrangement en bij het niet verschijnen van de groep op de locatie, is de klant gehouden aan 100% van de boekingswaarde te betalen.

 

Betaling
Vóór de uitvoering van een arrangement dient het bedrag te zijn bijgeschreven op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer, dan wel contant betaald te zijn. Later overeengekomen wijzigingen dienen contant betaald te worden, dan wel dient het bedrag via een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

 

Calamiteiten
Alpacafarm Riethoven heeft het recht groepen en/of individuen voorafgaande of tijdens een arrangement te (laten) verwijderen van de locatie indien Alpacafarm Riethoven zich hiertoe genoodzaakt voelt. Een verwijdering geeft geen recht op een claim van de groep/individu. Alpacafarm Riethoven heeft het recht een arrangement te onderbreken of stoppen wanneer medewerkers van Alpacafarm Riethoven zich hiertoe genoodzaakt voelen. Onderbreking of stoppen geeft geen recht op een claim van de groep.

Aansprakelijkheid
Alpacafarm Riethoven is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de gasten. Noch voor fysiek, geestelijk of materieel letsel dat voor, tijdens of na een arrangement van Alpacafarm Riethoven mocht zijn ontstaan. De hele groep is, of individuen van de groep zijn, aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van Alpacafarm Riethoven.

 

Copyright
Het is niet toegestaan om opnames (foto's, film, geluid, of welke andere wijze dan ook) gemaakt van de arrangementen te gebruiken voor publieke vertoningen en/of commerciële doelstellingen anders dan met schriftelijke toestemming van Alpacafarm Riethoven.

Algemene voorwaarde
bottom of page
Boek Nu